Doelstelling & Strategie

COFFR is primair een vastgoedplatform voor investeren, projectontwikkeling, beheren en fondsstructurering ten behoeve van haar relaties. Doel van COFFR is om de komende jaren door aankoop en projectontwikkeling verschillende vastgoedfondsen te creëren en te beheren. In een periode van 10 jaar wil COFFR doorgroeien tot een van de toonaangevende vastgoedondernemingen in Nederland met daarnaast vastgoedactiviteiten in Duitsland. COFFR streeft er naar om binnen vijf jaar €500 miljoen aan beheerd vermogen te realiseren.

De strategie van het platform is gestoeld op de criteria;

  • Een langjarig minimaal rendement op het geïnvesteerde eigen vermogen van ten minste 10% voor haar beleggingsfondsen bij een minimaal uitkeerbaar rendement van 6%.
  • Nauwelijks of geen managementinspanning voor de externe aandeelhouders, maar wel directe betrokkenheid van deze aandeelhouders inclusief een Governance structuur.