Investeringscriteria

Light Industrial Investments

 • Volume: tussen de €5 en €30 miljoen.
 • Single asset only. Geen portefeuilles. Alleen portefeuille indien sale- and leaseback en langjarige WALT.
 • Huurcontract: Langjarig (>10 jaar) verhuurd aan één partij (100% bezettingsgraad). Deze huurder dient een goede kredietwaardigheid te hebben.
 • Grote voorkeur voor triple-net contracten, maar geen eis. Het fonds hanteert een management ‘light’ strategie.
 • Huurwaarde mag niet substantieel (+/- 20%) hoger zijn dan de contractuele huur.
 • Bruto Yields k.k. vanaf 7,0% en hoger. Lager dan 7,0% alleen bij hoge uitzondering.
 • Locatie is belangrijk, maar ondergeschikt aan bovenstaande.
 • Oppervlaktes: verhouding bedrijfsruimte/kantoor in voordeel van bedrijfsruimte. Niet meer dan 30% kantoor.
 • Overig: voldoende parkeren en vrije hoogte bij voorkeur hoger dan 8 meter.

 

Light Industrial Development

 • Nooit op risico, alleen in combinatie met huurder c.q. gebruiker en eindbelegger (indien wij zelf niet als eindbelegger optreden).
 • Solvabele huurder
 • Bruto Yields vanaf 6,5% (alleen bij 15+ jarig contract en bij hoge uitzondering).

 

Residential

 • COFFR is voornemens om in 2019 grondposities te verweven om haar nieuwe woonconcept te realiseren.
 • De doelgroep betreft vrije sector huurwoningen, sociale huurwoningen, middenklasse segment,  studentenwoningen, zorgwoningen en ‘tiny housing’ voor starters.
 • Wij streven middels de uitvoering in hout naar klimaat neutrale woningen.
 • Grootste 30 steden met uitzondering van de G5. Ook grote dorpen met gunstige demografische vooruitzichten.
 • Appartementencomplexen van minimaal 20 wooneenheden, maximaal 6 woonlagen (120 appartementen) met shared facilities.
 • Bouwtechnisch zeer innovatief inspelend op de toekomst.

 

Opportunity Driven:

 • Ieder van deze assets hebben een kansrijke ‘upward potential’. In alle gevallen is er sprake van een potentiële toekomstige herontwikkeling naar (zorg)woningen.
 • Hierbij zijn wij ook zeer geïnteresseerd in grootschalige monumentale kloosters, kerken, ziekenhuizen e.d. die zich lenen voor herontwikkeling naar (zorg)woningen. Hierbij is het ook interessant als er op de omliggende gronden extra woningen ontwikkeld kunnen worden.

 

Offices:

 • Alleen bij herontwikkeling mogelijkheden op een zeer goede locatie (in nabijheid van OV knooppunten e.d.)

 

Healthcare:

 • Als belegging alleen langjarig verhuurd aan één partij, Bruto Yields maximaal 7% k.k. Alle typen van zorg.