Over COFFR

COFFR uit te spreken als “COVER” staat voor COebax, Families and FRiends.

Engelse betekenissen van “cover” zijn: regeren en beschermen. Dat is precies waar COFFR voor wil staan; een vastgoedbeleggings- en ontwikkelingsplatform dat een hoge mate van bescherming biedt en waarbij op basis van “regeren is vooruitzien” meer dan aansprekende rendementen worden behaald.

De directie van COFFR wordt gevormd door de heer Wim Boers (founder en voormalig CEO van Kadans) en de heer Stefan van den Brink.

COFFR is een Nederlands vastgoedorganisatie ten behoeve van families en HNWI. COFFR focust zich op hoogrenderende vastgoedsegmenten met een overzichtelijk risicoprofiel. Naast het initiëren van nieuwe fondsen treedt COFFR ook op als Investment-, Asset- en Property Manager van vastgoedportefeuilles waarin zij zelf deelneemt.

Onder de bestaande activiteiten die onder COFFR vallen is onder andere ook vastgoedorganisatie KRE Holding opgenomen. Deze organisatie is grootaandeelhouder en bestuurder van twee Duitse ontwikkelbedrijven, te weten: Dudoq Real Estate GmbH en Complemus Real Estate GmbH.

Daarnaast is COFFR aandeelhouder en bestuurder van Livin Concepts B.V. Livin richt zich voornamelijk op het segment zorg, waarin zij de realisatie van een nader te bepalen aantal duurzame levensloopbestendige woningen beoogt. De doelstelling van Livin is om binnen 5 jaar 20 zorgcomplexen te realiseren met een totale waarde van €200 miljoen.