Marc Segers

Project Development

Marc is als projectmanager verantwoordelijk voor het gehele traject vanaf het sluiten van de ontwikkelings- en/of huurovereenkomst tot en met het overdragen van de huisvesting aan de huurder.

Tijdens het proces van voorbereiding en uitvoering neemt Marc de huurder alle beslommeringen uit handen en loodst de huurder door de uitdagingen die het ontwikkelen en bouwen met zich meebrengen. De huurder kan zich hierdoor blijven concentreren op zijn eigen activiteiten, terwijl de bouw (nieuwbouw of renovatie) in handen van de projectmanager ligt.

Project Hitachi te Zaltbommel is onder zijn leiding tot stand gekomen. Speciaal aandachtspunt daarbij was het behalen van de doelstelling BREEAM Very Good. In 2012 is Marc door het Dutch Green Building Council erkend als gecertificeerd Breeam-NL Expert.

Email: marc@coffr.nl